بایگانی برچسب: شبهات

پاسخ به شبهات قرآن (قسمت چهارم)

پاسخ به شبهات قرآن قسمت چهارم

در ادامه ی سلسله مطالب پاسخ به شبهات قرآن ، به سراغ مطلب جدید پاسخ به شبهات قرآن (قسمت چهارم) خواهیم رفت. متن سوال: چند باغ در بهشت وجود دارد؟ یک (سوره 39 آیه 73، سوره 41 آیه 30، سوره 57 آیه 21، سوره 79 آیه 41) یا زیادتر (سوره 18 آیه 31، سوره 22 …