معجزات ریاضی قرآن کریم (بخش دوم)

معجزات ریاضی قرآن کریم

سلام به همه ی دوستان عزیز ! امیدوارم بخش اول معجزات ریاضی قرآن کریم رو خونده باشین !

در این مطلب قصد دارم به بیان ادامه ی معجزات این کتاب الهی بپردازم.

با من همراه باشین !

معجزات ریاضی قرآن کریم (بخش دوم)

روابط معجزه آسای تعداد آیات و شماره سوره ها

معجزات ریاضی این کتاب به مواردی که بیان شد محدود نمی شود.

اگر ما شماره ی هر سوره با تعداد آیات آن را جمع نماییم جدولی به شکل زیر خواهیم داشت:

معجزات ریاضی قرآن کریم
معجزات ریاضی قرآن کریم

۱) تعداد سوره های با آیات زوج و فرد با هم برابر است. (۵۷ سوره) ! که این خود معجزه ای است !

۲) حاصل جمع تعداد اعداد زوج جدول برابر است با ۶۲۳۶ که این همان جمع آیات کل قرآن است !

۳) حاصل جمع تعداد اعداد فرد جدول برابر است با ۶۵۵۵که این همان جمع شماره سوره های کل قرآن است !

۴) جمع اعداد ۶۵۵۵ و ۶۲۳۶ برابر ۳۸ می شود که خود مضرب ۱۹ است !

۶+۲+۳+۶+۶+۵+۵+۵=۳۸

دقت کنید که فقط تغییر جای یک سوره از قرآن و تغییر یک آیه از قرآن کل این محاسبات رو بر هم میزنه !

این همون ؛انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؛ ای هست که خداوند بهش اشاره می کنه !

برای درک بهتر فرض کنید ما ۵۷ گوی سفید و ۵۷ گوی سیاه رو در یک کیسه بریزیم.

و بعد بخوایم یکی یکی این گوی ها رو خارج کنیم.

احتمال رخ داد همچین حالتی کمتر از ۱ میلیون و برای بشر صفر و غیر ممکن است.

معجزات حروف مقطعه و روابط آن ها

یکی دیگر از معجزات قرآن کریم حروف مقطعه آن هستند.

حروف مقطعه حروفی هستند که در ابتدای ۲۹ سوره قرآن آمده و تعداد آن ها ۱۴ عدد است:

( ا – ل – م – ص – ر – ك – ح – ي – ع – ط – س – ه – ق – ن )

حروفی که مدت ها برای بشر مبهم بوده اند و اکنون قسمت بسیار کوچکی از اون ها برای ما آشکار شده که در ادامه به اون ها خواهیم پرداخت.

در کل قرآن ۱۱۴ آیه وجود دارند که در آن ها تمامی حروف مقطعه وجود دارد. (۶*۱۹)

در قرآن ۷ سوره وجود داره (سوره های ۴۰ تا ۴۶) که با حروف مقطعه ؛ح؛ و ؛میم؛ شروع می شوند.

این سوره ها با هم روابط بسیار شگفت آوری دارند که در زیر به اون ها اشاره می کنیم:

معجزات ریاضی قرآن کریم
معجزات ریاضی قرآن کریم

۱)اگر تعداد ؛ح؛ و ؛م؛ های این ۷ سوره رو جمع کنیم عدد حاصل ۲۱۴۷ (۱۹*۱۱۳) می شود.

و اگر ”ح“ های اين هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع كنيد و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع كنيد درست همان عدد 113 بدست ميايد.

منظور از رقمها عدد نيست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد 64 ، (6)‌ و (4) ميباشد.

64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 2147 = 19×113

حالا اگر رقمهای اين اعداد را با هم جمع كنيم:

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113

می ‌بينيم حاصل جمع اين رقمها درست 113 يعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است.

این از معجزات ریاضی قرآن کریم است.

۲) اگر همين كار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) انجام دهیم باز می ‌‌بينيم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های اين سوره‌ها را اگر به 19 تقسيم كنيم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ اين سه سوره ميشود.

 64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 = 1121 = 19 X 59

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59

۳) اگر 4 سوره بعد يعنی سوره‌های 43 و 44 و 45 و 46  را مورد امتحان قرار دهيم باز همين رابطه بدست می ‌آيد.

44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 1026 = 19 X 54

4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54

۴) اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره 41 و 42 و 43 را با هم جمع كنيم  1045 ميشود

كه اگر آنرا تقسيم به 19 كنيم عدد 55 بدست ميايد كه با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 = 1045 = 19 X 55

4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55

۵) حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره 44 و 45 و 46 و 40 را با هم جمع كنيم عدد 1102 بدست ميايد

كه خارج قمست آن به 19 عدد 58 بدست ميايد كه با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

16 +150 + 31 + 200 + 36 + 225 + 64 + 380 = 1102 = 19 X 58

1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58

روابط این قسمت از وبلاگ معجزات قرآن درج شده اند.

ویژگی های حرف ؛ن؛ در سوره نون و القلم

يكي از بهانه هاي مسلمانان عليه معجزه نوزده اين بود كه گفتند رشاد خليفه عددسازي كرده.

گفتند كه مثلا رشاد خليفه تعداد حرف “ن” در سوره 68 را اشتباهي شمرده و براي اينكه عدد بر 19 بخش پذير بشه دست در قرآن برده و حرف “ن” را به “نون” تبديل كرده !  

حالا ما ميخوايم ثابت كنيم كه حرف مقطعه “ن” در سوره 68 بايد به صورت “نون” نوشته شود و در اصل در نسخه اصلي قرآن هم اينجوري نوشته شده بود.       

شاید بعضی از شما بگید مگر خداوند در قرآن نفرموده

” انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؛

ما قرآن را نازل کرديم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنيم”

پس چطور می شود برخی از حروف و کلمات آن تغییر کند؟ 

باید با دید بازتری به این موضوع نگاه کرد.

در حقیقت خداوند خواسته که به ما بفهماند که قرآن غیر قابل دستکاری و تغییر است و حتی اگر یک حرف از آن کم یا به آن اضافه گردد با سیستم ریاضی خارق العاده ی آن نمایان می شود.

و اگر اینطور نبود نمی توانستیم صحّت این مسأله را به خوبی درک کنیم.

نسخه اصلي قرآن كه در دست ماست و به روايت حفص بن عاصم است نسخه اصلي قرآن است كه از روي نسخه نوشته شده پيامبر تهيه شده است.

البته نسخه اصلي كه توسط خود پيامبر نوشته شد در سال 684 ميلادي توسط خليفه مروان بن حكم نابود شد.

در نسخه خود پيامبر حرف مقطعه در آيه 68:1 به صورت “نون” نوشته شده بود كه جمع آورندگان قرآن فكر كردند كه منظور همان حرف “ن” است و به همين دليل آن را به “ن” تغيير دادند.

اما در قرن 19 با معجزه 19 آن انحرافات پيدا شد و دوباره قرآن مثل نسخه اوليه شد. در اصل آيه 68:1 بايد به صورت زير نوشته ميشد :    [68:1] نون والقلم وما يسطرون

اما كاتبين قرآن (که در آن زمان نميدانستند كه رسم الخط قرآن هم معجزه است) فكر كردند كه حرف مقطعه نون هم مثل حروف مقطعه ديگر يك حرف است و فكر كردند پيامبر در اين مورد سهواً اشتباه كرده است به همين خاطر آن را از صورت “نون” به حالت تك حرفي “ن” تبديل كردند.

   عجایب ترکیبات السماوات و الارض در قرآن

جالب است كه دقيقا به تعداد 133 مورد عبارات “السماوات و الارض” در قرآن يافت ميشود: مثل آيه 21:56 كه اين تركيب را داراست. و همه ميدانيم كه 133 يعني 19*7
[21:56] : قال بل ربكم رب السموت والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشهدين

جالب است كه در كل قرآن دو آيه وجود دارد كه به جاي” السماوات و الارض از ” الارض والسماوات “ استفاده شده است. و اين خود حكمت اين را نشان ميدهد كه چرا در اين دو آيه به جاي “السموت و الارض” از ” الارض والسموت” استفاده شده است.و اين در حالي است كه اگر دو تركيب بالا هم مثل “السماوات و الارض” ذكر ميشد در آن صورت تعداد 135 مورد ميشد و بر 19 و 7 بخش پذير نميشد.
آيا شكي در آسماني بودن قرآن برجاي مانده است!!!
آن دو آيه :14:48 و 20:4

ادامه ی معجزات ریاضی قرآن

حالا بياييد به ارتباط آسمانها و زمين و الله بپردازيم:


جالب است كه در كل قرآن 183 آيه وجود دارد كه عبارت “السماوات” در آن موجود است و همچنين 425 ايه وجود دارد كه عبارت “الارض” در آن موجود است.

حالا اين دو عدد را با هم جمع ميكنيم:
183+425=608= 19* 32
جالب است كه آن 183 آيه كه عبارت “السماوات” را دارند داراي 183 كلمه الله است و همچنين آن 425 آيه كه عبارت “الارض” را دارند داراي 330 كلمه الله است.حالا جمع كل كلمات خدا :
183+330=513=19*27
آيا اينها فقط خرافات و تصادف است!؟

حال تصور كنيد خداي مهربان از 7 آسمان حرف زده است پس بياييد نگاه كنيم ببينيم در چند آيه خداي مهربان به هفت آسمان اشاره كرده است جالب است كه خداي توانا دقيقا در هفت آيه به هفت آسمان اشاره كرده است و آن هفت آيه :
[2:29],[17:44],[23:86],[41:12],[65:12],[67:3],[71:15]

همچنین می دانیم که تعداد ترکیب السماوات و الارض در قرآن ۱۳۳ = ۱۹ * ۷ است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *